top of page

FORTIFY

Stay ahead of threats.
Get over 120+ security recommendations with Fortytwo Fortify Portal.


 

Ensure that your Microsoft 365 configuration is up to date and aligned with best practices at all times.

Laptop Mockup - Screenshot.png

The Fortify Portal offers essential support for Microsoft 365 admins and Security roles who are often only acquainted with a fraction (20-40%) of its capabilities.

While default settings may have sufficed in the past, the evolving landscape demands comprehensive understanding. Our Portal ensures complete visibility, pinpointing over-privileged service principals, revealing obscure Global Administrator access routes, and validating the correct setup of you Microsoft 365 tenant, fortifying your security posture.

Only $99/month.
No limits - No lock-ins!

Fortify_Secure_Score.png

Work towards your optimal score. Is a 100% score right for you?

Get suggested task with low effort and high impact.

Deep details on how to mitigate and change configuration.

Updated by real life experts with real life experience.

Easily sort, group and work with 120+ policies.

Sorting all policies i Fortytwo portal
Get help from experts

Get help from experts or plan your internal team.

Since implementing the Fortytwo Fortify Portal, our team has witnessed a dramatic shift in how we approach and handle our work towards a secure cloud"

Andre Hornæs, Fana Sparebank

Main Features

 • Over 120+ policies and growing: Our roadmap is packed with innovative policies to keep you ahead of the curve.
   

 • Risk Management Made Easy: Accept and document risky policy issues with confidence.
   

 • Best Practice at Your Fingertips: Get automated, cutting-edge recommendations.
   

 • Stay Ahead of Threats: Discover privileged escalation paths before they're exploited.
   

 • Benchmark with the Best: Measure your score against renowned industry frameworks like CIS.
   

 • Flexible Billing: Enjoy the convenience of being billed through Azure or Stripe subscriptions.
   

 • Continuous Policy Innovation: Receive new policies weekly to stay up-to-date.
   

 • Actionable Insights: Prioritize actions with a points-based system that guides your focus.
   

 • Seamless Integration: Single sign-on from your own tenant for a smooth experience.
   

 • Freedom to Choose: No lock-in or use limits, giving you complete control.

Sign up for Fortify today

Only $99/month.
No limits - No lock-ins!

No credit card needed.

 • Hvordan fakturerer dere?
  Vi er fleksibel og kan fakturere via Microsoft gjennom lisensavtaler dere allerede har. Dette gjøres da via Azure Marketplace og gjør at du får regningen sammen med alt annet du kjøper fra Microsoft direkte. Vi tilbyr også fakturering direkte fra Fortytwo.
 • Hva må til for å komme igang?
  Vi har svært lang og god erfaring med etablering av IAM systemer for kommune og utdanning. For å starte setter vi i gang en møteserie hvor vi går gjennom krav og behov. Vi pleier å gjøre en stegvis etablering av modulene, slik at man slipper å ta alt i en stor omgang.
 • Hva skjer om vi sier opp?
  Det eneste som skjer om du sier opp IAM løsningen fra Fortytwo er at vi stopper å synkronisere. Alle identeter, brukere, grupper og elementer i både HR, SAS, Entra ID og Feide/andre kataloger vil fremdeles ligge der.
 • Har dere bindingstid?
  Nei. Ingen bindingstid. Men av praktiske årsaker trenger vi 1-2 mnd å avvikle løsningen ved oppsigelse.
 • Har dere laget et eget IAM system?
  Nei. Vi hjelper deg å utnytte all kraften i Microsoft Entra ID og supplerer med småfunksjoner som mangler for å gi deg en fullverdig IAM løsning.
 • Hvilke IAM verktøy har dere erfaring med?
  Vi har en lang fartstid innenfor et stort antall IAM produkter og tjenester. Noen av de mest populære vi har god erfaring med er Microsoft Identity Manager (MIIS, ILM, FIM, MIM), Oracle Identity Manager, SailPoint, Omada, CA, Okta, LCS.
 • Vi trenger å integrere flere applikasjoner i Entra. Kan dere hjelpe?
  Ja. Vi kan hjelpe. Vi har et stort antall ferdig integrasjoner, om vi mangler en så lager vi det kjapt. Integrasjonen skjer i all hovedsak fra DIN Entra ID via SCIM protokoll. Dersom det ikke er mulig kan vi integrere fra vår tjeneste.
 • Hvilke HR systemer støtter dere?
  Vi er godt kjent med HR systemer som Visma HRM, Visma Skole, Simployer, Dottie men støtter alle andre HR systemer så lenge vi har et API vi kan benytte for å koble oss til å hente data om brukere og organisasjon. De aller fleste HR systemer støtter allerede dette.
 • Må vi betale for selve integrasjonsarbeidet?
  Nei. Integrasjonen til HR systemet er inkludert i månedprisen. Implementering/overføring fra gammelt IAM system faktureres utenfor om nødvendig.
 • Vi har flere HR instanser, er prisene deres pr. HR instans?
  Ja. Prisen vi oppgir er pr. HR instans. Dersom dere har flere HR instanser eller forskjellige HR systemer må man kjøpe et abbonement pr. HR instans.
 • Vi er et kommunesamarbeid med flere kommuner, støtter dere dette?
  Ja. Vi har jobbet med flere store kommunesammenslåinger og støtter dette. Prisene våre gjelder pr. instans av HR og SAS, så det er enkelt å regne ut totalpris.
 • Hvor ofte kjører dere synkronisering?
  Vi kjører synkronisering mellom HR og Entra ID hver natt.
 • Hvilke Skole Administrative Systemer støtter dere?
  Alle.
 • Hva skjer om vi bytter SAS?
  Ikke noe problem. Da kobler vi om til nytt SAS og linker ting opp igjen.
 • Drifter dere alt med Feidekatalogen for oss?
  Ja. Vi kjører ADLDS servere i et sikkert og redudant miljø i Azure med lastbalansert kobling mot Feide for sikker drift. Vi tar oss av alt av patching og vedlikehold av sertifikater osv.
 • Lagrer dere passord?
  Nei. Vi lagrer ingen passord i Feidekatalogen hos oss. Integrasjonen tilbyr Single Sign-On fra Entra ID, så brukere benytter sitt vanlige Microsoft passord for å logge på Feidetjenester.
 • Hvordan sikrer dere at ingen får tilgang til katalogen?
  Katalogen blir beskyttet av firewall, og det blir kun åpnet for tilgang til katalogen(e) fra FEIDE sine offentlige IP-addresser direkte. Alt annet er stengt.
bottom of page